H2Video.nl geeft een overzicht presentaties opgenomen op symposia, bijeenkomsten en workshops. Een belangrijk domein is de water sector.  Naast het domein water (waterTv.nl / H2video.nl) wordt ook veel water kennis opgenomen in de waterbeheer sector (www.stowavideo.nl) de waterbouwsector (www.waterbouwTv.nl) – waterbodems (www.baggertv.nl) en het geo-domein (www.geoTv.nl).

H2video.nl is een initiatief van Stefan J. Flos – werkzaam als zelfstandig adviseur waterbeheer (SJF projects & support BV). Het idee is 10 jaar geleden ontstaan op water-kennis-bijeenkomsten waar ik zelf bij betrokken was. Door deze bijeenkomsten op te nemen op video wordt de waterkennis duurzaam vastgelegd. Inmiddels ben ik meer dan 4.000 water presentaties op video verder…

In een tijd van vergrijzing, krimpende budgetten en grote kennisbehoefte bij professionals, young professionals, studenten en burgers is het delen van kennis met video een slimme manier om duurzaam met kennisdeling om te gaan.

Het opnemen op video van presentaties gebeurt met een speciale recorder die in één keer zowel de video van de spreker, het gesproken woord als de dia’s (inclusief animatie) opneemt. Alle presentateis staan binnen 24 uur online – vaak dezelfde dag nog. Ook LIVE streamen is mogelijk. In de regel kan op elke lokatie worden opgenomen. webTv noem ik dat.

H2video.nl kan alle soorten bijeenkomsten op verschillende manieren opnemen, live streamen en de uitzending interactief ontsluiten. De laatste ontwikkelingen zijn de koppeling aan een interactieve PDF van de presentatie: elke slide gekoppeld aan het bijbehorende video-fragment. Een andere ontwikkeling zijn digitale magazines: kijk hiervoor op www.h2magazine.nl.

Wilt u meer weten; bel met Stefan Flos 06 28 08 08 27 of stuur een email naar info@h2video.nl